Rikard 2

Rikard Almgren

Kursledare BAS-P/U, Byggarbetsmiljö för projektörer m.m
Rikard är samhällsteknikingenjör och har arbetat med arbetsmiljö, projektering och byggledning sedan 2007, både inom BAS-P och U- området. Rikards tekniska erfarenhet ligger inom allt från förskolor till vindkraftverk och flygplatser och han är och har varit teknikansvarig BAS-P och expertstöd för bland annat komplexa anläggnings- och kraft- och värmeproduktionsprojekt.
Daniel 2

Daniel Lindh

Kursledare BAS-P/U, Byggarbetsmiljö för byggherrar, SAM, BAM, OSA, m.m
Daniel är utbildad arbetsmiljöingenjör och har arbetat med arbetsmiljö i 20 år. Han har suttit på beställarsidan (byggherre) i många år som arbetsmiljöansvarig, arbetsmiljökoordinator, Site Safety Manager m.m. Daniels erfarenhet och kunskap spänner över hela arbetsmiljöområdet.
Johan 2

Johan Velander

Kursledare BAS-P/U, m.m
  
Johan är byggnadsingenjör med en praktisk bakgrund från entreprenadsidan samt Försvarsmakten. Johan har de senaste åren arbetat uteslutande med byggarbetsmiljösamordning främst inom utförandeskedet, men också med planering och projektering inom kraft-, industri- och värmeproduktion.