Om Safety First Academy

Safety First Academy föddes ur ett samarbete mellan WFP Arbetsmiljö AB och BAMS (Byggarbetsmiljöspecialisterna AB) under 2020.

Sedan tidigare så har utbildningar och kurser levererats genom BAMS AB (från 2018).

Fram till dags dato har vi genom våra kursledare och digitala system utbildat hundratals inom BAS-P/U, arbetsmiljö för projektörer, skydd- och säkerhet m.m och har kunder/företag som vi har skräddarsytt material och mallar till och agerar exklusiv leverantör åt (exempelvis Sweco-koncernen).

Syftet med sammanslagningen var att nyttja de digitala system inom utbildning och applikationer i kombination med erfarenhet inom allt från SAM till praktiskt arbete inom byggarbetsmiljö, från de båda företagen.

Vårt fokus kommer alltid att ligga på att ge våra kunder och studenter ett praktiskt arbetssätt och större förståelse för arbetsmiljö. Något som ger kvalitet i alla led.