Byggarbetsmiljösamordning - en guide till rätt BAS utbildning

utbildning bas p bas u guide

Undrar du över vilken kurs i byggarbetsmiljösamordning du behöver?

Inte så konstigt eftersom det finns en mängd erbjudanden, allt från grunderna till en BAS utbildning till mer avancerade alternativ för dig som tänkt arbeta som byggarbetsmiljösamordnare.

Och det är inte lätt att välja eftersom det finns olika förutsättningar. Ingen vill läsa en kurs som man i slutändan känner att den var för svår eller att man inte hade någon nytta av innehållet i utbildningen.

Så innan vi går in på vad varje kurs innehåller så listar vi några grundläggande begrepp och krav:

   1. Byggarbetsmiljösamordning förekommer under flera skeden; planering, projektering och utförande.
    Dessa skeden hanteras av rollen BAS-P för byggarbetsmiljösamordning under planering och projektering, respektive BAS-U för byggarbetsmiljösamordning under utförande.
    Kraven på att ha rätt utbildning förekommer i lagstiftningen från Arbetsmiljöverket och är en grundförutsättning innan du över huvud taget åtar dig rollen som byggarbetsmiljösamordnare.
   2. Ett projekts storlek och komplexitet eller till och med byggherren (beställarens) krav och förutsättningar kan skilja sig åt.
   3. Olika teknikområden har olika lagar, krav och regler kopplade till sig samt även skilda riskbilder (och tekniska lösningar) som man behöver anpassa sitt arbete till.
   4. Det finns separata krav för projektörer (inbegriper alla som bidrar till en teknisk lösning eller utformning under planering och projektering) att inneha rätt utbildning, kompetens och erfarenhet.

Det finns alltså en mängd olika variationer på behovet av utbildning inom byggarbetsmiljösamordning.

Just därför har vi skapat den här guiden.

För att du ska få tillgång till rätt verktyg, mallar, dokument och arbetssätt och ha rätt förutsättningar för ett fortsatt lärande och utveckling.

Här går vi igenom skillnaderna och jämför för att kunna komma fram till vilken kurs som är bäst lämpad för just dig, beroende på vilken roll, förkunskaper och teknikområde du arbetar inom.

1. Grundkurser inom byggarbetsmiljösamordning

Grunderna i en kurs för byggarbetsmiljösamordnare är det som erbjuds hos de flesta utbildningsföretag.

Men det finns även stora skillnader i grunderna, eftersom en del företag erbjuder enbart tentamen och andra erbjuder ett större fokus på lagar och regler än andra.

I vårt kursutbud nedan finner du både och, men tydligt upplagt och med praktiska exempel och arbetssätt, så att du kan välja rätt.

1.1 Byggarbetsmiljösamordning kurs - grunderna för BAS-P och - U

Den allra vanligaste kursen inom byggarbetsmiljösamordning och som erbjuds av en mängd utbildningsföretag. Kursen kombinerar innehåll från både BAS-P och BAS-U och innehåller bland annat:

 • Genomgång av lagar och regler, roller, ansvar
 • Genomgång av AFS:ar, arbetsmiljöplanen, riskarbetet
 • Arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete m.m
 • Arbetet som BAS-P och BAS-U

Grundkursen ger dig en snabb inblick i byggarbetsmiljöarbetet och lämpar sig för dig som behöver få en insikt i arbetet i stort men som inte har några krav på teknikområde eller komplexitet i projekt.

Kursen lämpar sig väl för de som enbart då och då kommer i kontakt med arbetet som BAS-P eller BAS-U och då i mindre och inte särskilt komplicerade projekt.

Kursen lämpar sig även för de som arbetar tillsammans med en BAS-P eller BAS-U så som projektledare, projekteringsledare, platschefer eller arbetsledare.

I grundutbildning för BAS-P/U genom Safety First Academy så får du även anpassade mallar och dokument som knyter an till arbetssättet som BAS-P eller -U.

Utbildningens fokus:

utbildning bas u 40 bas p 40 grundkurs 20 fördelning

Lämplig roll i projekt:

BAS-P för mindre komplicerade projekt
BAS-U för mindre komplicerade projekt
Projektledare
Projekteringsledare
Platschef
Produktionschef
Arbetsledare

Svårighetsgrad:

byggarbetsmiljöutbildning nybörjare, grundkurs, grön

Inga förkunskaper krävs

Teknikområde:

Alla

1.2 Kompetensintyg (endast tentamen)

Har du arbetat aktivt som BAS-P eller BAS-U under en längre tid?

Har du följt med och är uppdaterad på det senaste årets ändringar i lagstiftningen?

Har du ett arbetssätt/metodik som dina beställare och byggherren är nöjd med (och som följer gällande lagkrav)?

Behöver du uppvisa ett kursintyg över genomgången BAS-P/U-utbildning?

Om svaret är ja på alla frågor så tillhör du den skara som arbetat aktivt som BAS-P eller BAS-U och enbart behöver ett intyg över din kompetens att visa upp för din beställare (eller inför upphandling). 

Utbildningens fokus:

Enbart kursprov för tidigare kunskaper eller vidimering av genomgången byggarbetsmiljösamordning kurs.

Lämplig roll i projekt:

BAS-P med dokumenterad erfarenhet
BAS-U med dokumenterad erfarenhet

Svårighetsgrad:

byggarbetsmiljöutbildning bas p medel till svår

Uppdaterad på gällande lagar och regler

Teknikområde:

Alla

1.3 Byggarbetsmiljö för projektörer och konstruktörer

En grundläggande utbildning som säkerställer utbildningskraven för projektörer (samtliga som bidrar till en teknisk lösning eller utformning för ett bygg- och anläggningsprojekt).

Kraven återfinns bland annat i §8 AFS 2020:1 (Arbetsplatsens utformning) och är därmed obligatorisk för samtliga projektörer som arbetar med byggnader och fastigheter som har en framtida användning som arbetsplats. Detta gäller alltså de flesta projekt eftersom även en mindre anläggning/byggnad någon gång behöver underhållas/skötas av en arbetstagare.

Innehåll:

 • Grunderna inom byggarbetsmiljö
 • Metodik kring riskarbetet
 • Exempel, mallar och dokument för projektörer

Kursen är starkt förknippad med samtliga utbildningar för BAS P och är en förutsättning för att hela projektgruppen arbetar efter gällande lagkrav. 

Utbildningens fokus:

utbildning projekteringsansvar projektörer

Lämplig roll i projekt:

Projektör
Konstruktör

Svårighetsgrad:

byggarbetsmiljöutbildning nybörjare, grundkurs, grön

Inga förkunskaper krävs

Teknikområde:

Alla

2. Byggarbetsmiljösamordning - kurser för planering och projektering

Nedan har vi samlat alla utbildningar för dig som främst arbetar inom planering och projektering där kravet på en byggarbetsmiljösamordning kurs görs gällande i dina uppdrag.

Utbildningen passar även för dig som arbetar som projektledare eller projekteringsledare - med avsikten att få kontroll och insikt om hur ett projekt ska organiseras ur ett byggarbetsmiljöperspektiv.

2.1 BAS grundkurs - Planering och projektering inom bygg och fastighet

Utbildningen innehåller allt inom grundkursen för BAS (P och U) men fokus ligger på arbetet som sker under planerings- och projekteringsskedet - med arbetssätt, risker (exempel) och övningsuppgifter som tillhör teknikområdet arkitektur och bygg och fastighet.

Kursen lämpar sig väl för de som arbetar inom planering eller projektering för arkitektur eller bygg- och fastighetsprojekt så som bostäder, kontorslokaler, sjukvårdsfastigheter, offentliga byggnader eller andra arbetsplatser.

Förutom grunderna så utgår utbildningen från en del med parallella regler och krav från exempelvis Boverkets Byggregler samt mer ingående kring AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.

Not. ska du arbeta i större och mer komplexa projekt så rekommenderas det starkt att rollen som BAS-P utreds i omfattning och tidsåtgång. 

Utbildningens fokus:

bas p utbildning grundkurs innehåll

Lämplig roll i projekt:

Projektledare
Projekteringsledare
BAS-P för mindre till medelkomplicerade projekt

Svårighetsgrad:

byggarbetsmiljöutbildning nybörjare-medel grundkurs, grön-orange

Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om du har erfarenhet från arkitektur, bygg och fastighet

Teknikområde:

teknikområde bas-p bas-u arkitektur, bygg och fastighet, symbol

Arkitektur, bygg och fastighet

2.2 BAS grundkurs - Planering och projektering inom mark och anläggning

En grundkurs för dig som arbetar inom teknikområdet mark och anläggning (infrastruktur) under planering och projektering. Arbetssätt, risker och övningsuppgifter är alla kopplade med exempel till teknikområdet. 

Kursen lämpar sig väl för de som arbetar inom planering eller projektering för exempelvis infrastruktur, väg, mark, gata, landskapsarkitektur, geoteknik, markmiljö. Innehåller även delar som berör yttre ledningar, rör och kabel.

Grundkunskaperna, liksom en del av BAS-U's arbete ingår men fokus ligger på planering och projektering. Kopplingar finns för exempelvis TDOK, Schakta säkert och andra råd och handböcker som kompletterar arbetsmiljöarbetet för anläggningsprojekt.

Utbildningens fokus:

bas p utbildning grundkurs innehåll

Lämplig roll i projekt:

Projektledare
Projekteringsledare
BAS-P för mindre till medelkomplicerade projekt

Svårighetsgrad:

byggarbetsmiljöutbildning nybörjare-medel grundkurs, grön-orange

Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om du har erfarenhet från mark och anläggning

Teknikområde:

teknikområde mark och anläggning

Mark och anläggning (infrastruktur)

2.3 BAS grundkurs - Planering och projektering inom installationsteknik

En grundkurs inom BAS med fokus på planering och projektering och för dig som arbetar med installationer i en byggnad eller fastighet. Arbetssätt, risker och övningsuppgifter är alla kopplade med exempel för VVS, el- och belysningsteknik, lågspänningsinstallationer (larm) med mera.

Kursen lämpar sig väl för de som arbetar inom planering eller projektering för arkitektur eller bygg- och fastighetsprojekt så som bostäder, kontorslokaler, sjukvårdsfastigheter, offentliga byggnader eller andra arbetsplatser.

Not. ska du arbeta i större och mer komplexa projekt så rekommenderas det starkt att rollen som BAS-P utreds i omfattning och tidsåtgång. 

Utbildningens fokus:

bas p utbildning grundkurs innehåll

Lämplig roll i projekt:

Projektledare
Projekteringsledare
BAS-P för mindre till medelkomplicerade projekt

Svårighetsgrad:

byggarbetsmiljöutbildning nybörjare-medel grundkurs, grön-orange

Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om du har erfarenhet från installationsteknik

Teknikområde:

teknikområde installationsteknik, symbol

Installationsteknik

Subscribe
Notify of
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments