Byggarbetsmiljö – utbildning i arbetsmiljö för projektörer och konstruktörer

utbildning byggarbetsmiljö för projektörer projekteringsansvar och arbetsmiljö för projektörer

Utbildning inom byggarbetsmiljö för dig som arbetar som projektör, arkitekt eller konstruktör och har ett projekteringsansvar enligt AFS 2023:3.

Den här kursen är för dig som projekterar fram tekniska lösningar (rum, anläggning, installationsdelar m.m.) under planering och projektering och behöver utbildning dels för att kunna uppfylla krav från en byggherre, dels för att veta hur du i ditt arbete ska förebygga arbetsmiljörisker och projektera för en god arbetsmiljö. Utbildningen bygger i huvudsak på projekteringsansvar enligt AFS 2023:3 för hur arbetsmiljö ska beaktas under planerings- eller projekteringsskedet.

Utbildningskravet är ett av de grundläggande kraven i lagstiftningen för AFS 2023:3 som börjar gälla 2025-01-01.

Utbildningen är framtagen av kursledare med lång erfarenhet i arbetet som byggarbetsmiljösamordnare, byggherrerepresentant och projekt- och projekteringsledare - inom en mängd olika teknikområden.


youtube-video-thumbnail

Rikard, Daniel och Johan hälsar välkomna till arbetsmiljöutbildning för projektörer. I en del lektioner så kommer gruppen diskutera kring byggarbetsmiljö och du möter på dessa under kursens gång.

 

Utbildningens fokusområde:

 • 70%

  Projekteringsansvar

  Fokus på praktiska arbetssätt för att uppfylla ditt projekteringsansvar samt hur man projekterar för en god arbetsmiljö (cirka 70% av kursinnehållet).

 • 20%

  Grundkunskaper

  Ger dig bakomliggande förståelse för byggarbetsmiljöarbetet, lagar, regler och vilka som gör vad (cirka 20% av kursinnehållet)

 • 10%

  Bas-P och andra roller

  Det gemensamma arbetet med byggarbetsmiljösamordnaren under planering och projektering (Bas-P) samt övrigt stöd och samarbete med byggherre och andra roller (cirka 10% av kursinnehållet).

Kräver inga förkunskaper! 

Kursen byggarbetsmiljö för projektörer kräver inga förkunskaper. Du kommer få grunderna till byggarbetsmiljöarbetet och all information du behöver för att kunna uppfylla ditt projekteringsansvar i genom utbildning. 

Lär dig hur, inte varför!

På Safety First Academy så utformar vi alla kurser efter hur man kan bedriva ett arbetsmiljö och mindre kring varför. I utbildningen inom arbetsmiljö för projektörer så får du förklaringar, exempel på hur du som projektör ska arbeta för att uppfylla ditt ansvar (och krav) och vidare så har du full tillgång till de mallar och dokument som vi presenterar i kursen. 

Unika verktyg efter din disciplin

I denna kurs så finns det speciellt anpassad information och mallar för den disciplin du arbetar inom. Du hittar exempel och anpassade mallar i kursen för dig som arbetar inom följande teknikområden

 • Bygg och konstruktion
 • Anläggning
 • Installationsteknik (el, styr, VA, VS)

Arbetsmiljöutbildning för projektörer är baserad på följande föreskrifter:

AFS 2023:3 kapitel 6 - Projektörer, arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar vid planering och projektering
AFS 2023:12 (tillämpliga delar i form av checklista) - Utformning av arbetsplatser
AFS 2023:13 (tillämpliga delar) - Risker vid vissa typer av arbeten

Fokus ligger på arbetssätt och metoder för att uppfylla ditt projekteringsansvar och hur man kan projektera för en god arbetsmiljö. Detta i kombination med grundkunskaperna och malldokument ger dig rätt förutsättningar att kunna använda dig av föreskrifternas innehåll i framtiden.

Kort om utbildningen:

Kursen lämpar sig för:
Alla som arbetar med tekniska lösningar i rollen som projektör, arkitekt eller konstruktör under planering eller projektering för ett byggnadsverk eller en anläggning

Obligatorisk:
Ja, indirekt för att säkerställa de krav som ställs på byggherrar att anlita projektör med rätt utbildning, erfarenhet och kompetens

Lokalisering: 
Distans (online)

Kursledare: 
Rikard Almgren, Daniel Lindh, Johan Velander (tillgängliga för frågor om kursen via frågeformulär)

Studiematerial: 
Video, text, bild, övningsfrågor, genomgång av mallar och checklistor

Tidsåtgång:
2-4 timmar

Kursprov:
Ja, krav på minst 80% godkänt

Kursintyg: 
Ja, gäller i 5 år

Frågor och svar om utbildning byggarbetsmiljö för projektörer

Det är många som undrar över den nya regelstrukturen där kravet på utbildning inom arbetsmiljö för projektörer, arkitekter och konstruktörer återfinns och för att samla de frågor vi har stött på så kommer här en redogörelse som även knyter an till den här utbildningen. Söker du svar på någon fråga som inte finns nedan så är du välkommen att skriva den i kommentarsfältet (längst ner på sidan).

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur som gäller från och med 2025-01-01 ställer ett absolut krav på att den byggherre som anlitar en projektör (roll som tar fram tekniska lösningar eller design) att inneha rätt utbildning, kompetens och erfarenhet.

Detta innebär ett indirekt krav på dig som arbetar som projektör att uppfylla.

Hösten 2023 så antogs den nya regelstrukturen som kravställer att byggherren ska anlita projektörer med kompetens, erfarenhet och utbildning. Kort sagt så de krav som byggherrarna (eller beställarna) ställs inför kommer landa hos de som designar, ritar eller beräknar åt dessa byggherrar.

Den nya regelstrukturen gäller från och med 2025-01-01.

I samband med denna förändring och förtydligande som det nya regelverket innehåller så får projektörer och konstruktörer genom lagförändringarna:

 • ett skarpt uttalat ansvar för att arbeta fram arbetsmiljösäkra lösningar, användning av material, utformning m.m
 • ett lagföreskrivet arbetssätt och vad som ska dokumenteras genom processen
 • ett (indirekt) krav på projektörer att för sina beställare (byggherrar) kunna uppvisa att de besitter rätt utbildning, erfarenhet och kompetens så att byggherren i sin tur uppfyller kraven som denne har

Dels så har tidigare regelverk varit otydligt och svårnavigerat när det gäller mer exakt vilket ansvar och arbetssätt som gäller.

Dels så har det slarvats något med arbetsmiljöarbetet bland allt från byggherrar till entreprenörer och byggarbetsmiljösamordnare.

Vem ställer kraven?
Byggherrarna, det vill säga de som beställer för att låta uppföra en byggnad eller anläggning är de som har kraven på sig från lagstiftning (som skapats av Arbetsmiljöverket) att tillse planering och projektering för en god arbetsmiljö.

Dessa krav ska tillgodoses genom att anlita resurser med rätt utbildning, kompetens och erfarenhet

När gäller kraven?
Arbetsmiljölagen och föreskrifterna kring bygg- och anläggningsarbete är gällande i en mängd olika projekt, några exempel:

 • Att bygga en villa, ett kontor/skola/arbetsplats, en fabrik eller en tunnel. 
 • Att renovera genom att måla om, byta vatten- och avloppsstammar eller elinstallationer. 
 • Att anlägga en park, schakta för ledningar och vägar eller bygga/underhålla vägar och järnvägsspår. 
 • Att montera kraftledningar eller master.

Dessa regler kring arbetsmiljöarbetet är gällande i alla skeden, från idé och systemskede till drifts- och bruksskedet.

 1. Först och främst så behöver du vidimera den utbildning som krävs vilket du exempelvis får genom att ha genomgången utbildning i BAS-P/U eller motsvarande, vilket normalt görs av de som ska jobba som BAS-P/U eller är projekt-/projekteringsledare.
 2. Erfarenhet fås genom den tid du har arbetat inom ditt teknikområde för att kunna få en förståelse för hur tekniska lösningar och ditt arbete påverkar arbetsmiljön.
 3. Kompetens är en kombination av både utbildning och erfarenhet. Till kompetens kan även företagets eller projektgruppens organisation spela in - d v s hur man arbetar som grupp, vilket stöd som finns et c.

Genom kursen Byggarbetsmiljö för projektörer och konstruktörer så får du det intyg du behöver för att främst vidimera utbildningskravet, men även verktygen för att höja kompetensen inom ditt teknikområde, din grupp eller de framtida projekt du kommer att arbeta i.

AFS:en tar upp och förtydligar begreppet Projekteringsansvar vilket reglerar ansvaret för byggherre, BAS-P och projektörer under planering och projektering.

De tydligaste förändringarna förutom de krav som ställs mot projektörerna är det som påverkar BAS-P. Dessa krav är generellt:

 • Hur överlämning av arbetsmiljöinformation ska ske
 • Att BAS-P ska ingå i projektledning
 • Stöd och kontroll för vilka projektörer som gör vad (och att det sköts

Ersätter gamla AFS:ar

Den nya AFS:en ersätter alla tidigare AFS:ar som gäller fram till 2025-01-01. Därför så har det även bakats in arbetsplatsens utformning och särskilda risker m.m.

Inte vad gäller projektörernas ansvar.

Projekteringsansvaret har funnits med redan från AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning. Det som tidigare beskrevs i denna vad gäller krav på och förslag på metodik för riskhantering för en projektör finns nu med i den nya regelstrukturen.

Den här kursen fokuserar främst på arbetssätt och ansvar för projektörer och konstruktörer - kopplat till AFS 2023:3 och även AFS 2023:12 samt delvis AFS 2023:13.

Övriga bör- och skallkrav som behandlar utformningen i detalj är något som man senare använder i sitt arbete (tillsammans med andra föreskrifter och regelverk).

Du kan se vilka kapitel och lektioner som ingår i arbetsmiljöutbildningen för projektörer genom att kika på den vänstra sidopanelen (om du sitter på en dator) eller bläddra längre ner (om du sitter på mobil).

OBS! Så länge du inte är registrerad på en kurs så kommer du enbart att kunna se de olika avsnitten och rubrikerna på en lektion.

Antagligen. Det beror helt på hur du har arbetat tidigare och hur väl man införlivar arbetsmiljöarbetet i sitt arbete med att ta fram tekniska lösningar.

Med rätt grundkunskap, mallar och verktyg som du får genom den här utbildningen så kommer du förhoppningsvis kunna öka din förståelse för arbetet och i framtiden spara tid i ditt och andras arbete. Det bör bli lika naturligt som det är att anpassa sig efter andra regelverk, allt från BBR, TDOK, standarder, regelverk, andra lagar m.m som du annars vanligen använder i ditt dagliga arbete.

Ja, efter avklarad utbildning (med godkänt kursprov) så skapas ett kursintyg automatiskt.

Intyget gäller i 5 år - om det inte ställs andra krav från exempelvis byggherrar (beställare).

Kursledare

INTRESSEANMÄLAN

Har ni behov av att lösa kraven för era projektörer genom att gå utbildning byggarbetsmiljö för projektörer?

Är ni fler som behöver gå den och vill ha en grupprabatt?

Använd formuläret för att lämna en intresseanmälan - Vi återkommer inom 48 timmar.

Kostnad för kursen Byggarbetsmiljö för projektörer är 1000 SEK per person (exkl. moms).*

*Pris gäller utan ev. grupprabatter. En del anslutna företag har redan rabatter att tillgå. Kontakta oss för mer information.

Intresseanmälan Projektörsutbildning

Kursinformation

Ungefärlig tidsåtgång: 2-4 timmar

Svårighetsgrad: Grundkurs

Kategorier:

4 Kommentarer

 1. Joanna Bergström den 2023-12-02 kl 11:29

  Hej,
  Är den här kursen lärarledd? Eller finns det alternativ till att få lärarledd utbildning?

  • Rikard Almgren den 2023-12-02 kl 13:33

   Hej Joanna!

   Nej, just denna utbildningen är inte lärarledd utan digital/online och därmed på distans, däremot så svarar vi på frågor som man kan ställa direkt i kursen. Den låga kostnaden för kursen är också satt därefter. Är det fler projektörer som behöver gå kursen och ni vill ha en lärarledd kurs så kontakta oss på support@bams.se så kan vi hitta en lösning.

   Med vänliga hälsningar,
   Rikard Almgren

 2. Siw Lönner den 2023-12-07 kl 15:49

  Hej!

  Vad är skillnaderna mellan den här nya AFS:en och den gamla? Bara så att jag förstår och vet om det är något som man behöver läsa in sig på.

  • Rikard Almgren den 2023-12-08 kl 15:53

   Hej Siw!

   Generellt så fanns redan kravet kring projekteringsansvar redan från AFS 2020:1 (Arbetsplatsens utformning). Det som den nya regelstrukturen gör är att förtydliga och lyfta detta projekteringsansvar och byggherrens ansvar att anlita projektörer med rätt utbildning, kompetens och erfarenhet.

   Med vänlig hälsning,
   Rikard Almgren
   Kursledare Utbildning arbetsmiljö för projektörer

Lämna en kommentar