BAS P Utbildning – Online

bas p utbildning byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering

BAS P utbildning för dig som arbetar, eller tänker arbeta, som byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering

Den här BAS P utbildningen är skapad för dig som enbart eller i större omfattning är aktiv inom planering och/eller projektering. Exempelvis som anlitad konsult åt beställare/byggherrar. Författare och kursledare har alla arbetat under decennier med planering och projektering samt byggarbetsmiljöarbetet. Tillsammans har vi skapat en BAS P utbildning som ger dig rätt verktyg och förutsättningar för att kunna sköta arbetet som rollen avser.

Fokus på utbildningen är:

  1. BAS P - praktiskt arbete, metodik och vad man behöver för att leda och samordna andra i projektet (cirka 60% av kursinnehållet)
  2. BAS U - ger dig förståelse för arbetet som BAS U och hur man som BAS P samverkar och lämnar över rätt innehåll till nästa skede (cirka 20% av kursinnehållet)
  3. Grundkunskaper - ger dig bakomliggande förståelse för byggarbetsmiljöarbetet, lagar, regler och vilka som gör vad (cirka 20% av kursinnehållet)
 1.  

Anpassad efter vad du jobbar med!

Unikt med utbildningen är att du även kan välja övergripande teknikområde som du vill läsa din BAS P utbildning på. Det innebär att exempelvis, övningsuppgifter, tips och råd med mera är alla anpassade för det teknikområdet.

Du väljer själv inne i kursen mellan dessa teknikområden:

Bygg och fastighet

teknikområde bas-p bas-u arkitektur, bygg och fastighet, symbol

Mark och anläggning

teknikområde mark och anläggning

Installationsteknik

teknikområde installationsteknik, symbol

Innehållet i utbildningen till BAS P

Efter genomgången utbildning till BAS P så kommer 

En inriktning som passar dig är avgörande för kvaliteten på utbildningen

De flesta kurser inom byggarbetsmiljö (BAS-P/U-utbildningar) ger dig en grund att stå på. Skillnaden ligger i vilken aktiv inriktning de olika utbildarna har.

I vår BAS P utbildning (grundkurs) har vi valt att inrikta oss på det praktiska arbetet istället för att prata om och i detalj gå igenom lagar och föreskrifter. Genom att lära dig om arbetssätt och metod - kombinerat med mallar och dokument - så får du en snabbare förståelse för vad och varför du behöver göra vissa saker som BAS P.

BAS U utbildning - (förnyelse) - uppdatering kring AFS 2020:1, sanktionsavgifter m.m

BAS P/U utbildning (förnyelse)

Frågor och svar om BAS P-rollen:

I Arbetsmiljöverkets föreskrift 1999:3 - Byggnads och anläggningsarbete (AFS) så finns det övergripande regler som styr vad en byggarbetsmiljösamordnare (både P och U) ska göra, när den behövs och mer om vad som gäller.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift 2020:1 - Arbetsplatsens utformning (AFS) finns ytterligare regler som i detalj bestämmer arbetet under planering och projektering och som gäller för både BAS-P, byggherren och projektörer.

Själva rollen och ansvaret att ha med en BAS P i ett projekt finns som krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och är därmed en lagstadgad funktion i ett byggnads- eller anläggningsprojekt.

BAS P är först och främst den som är anlitad av en byggherre (beställare) att sköta en del av det totala byggarbetsmiljöansvaret som de själva har. 

Rollen som BAS P kan man ha antingen under planeringsskedet (där man arbetar med systemhandlingar, idéhandlingar m.m) eller projekteringsskedet (där det tas fram detaljprojektering, bygghandlingar m.m). Det finns även exempel då man som BAS P arbetar i båda skeden.

Det huvudsakliga ansvar som BAS P har är att att leda och samordna alla andra i projektet kring byggarbetsmiljöfrågor. BAS P ska också vara en del av projektledningen (enligt AFS 2020:1).

Exempel på arbetsuppgifter är:

 • Stötta projektörer i deras riskidentifiering
 • Hjälpa byggherren i arbetsmiljöfrågor
 • Se till att projektledning eller produktionsplanerare hanterar övergripande frågor kring projektets arbetsområde i tid och rum
 • Sammanställa riskarbetet och även ta fram ett första utkast på en arbetsmiljöplan

Ett intyg för BAS U eller BAS P utbildning (grund) löper i princip aldrig ut, det är däremot rekommenderat av Arbetsmiljöverket att man uppdaterar sitt intyg vart 5:e år. 

I princip samtliga BAS P utbildningar som erbjuds av olika utbildningsföretag (när du söker på webben) är så kallade grundkurser eller uppdatering av BAS P-arbetet och ger dig inte en så kallad personcertifiering.

Du får istället ett intyg på att du har gått en utbildning inom byggarbetsmiljöområdet (BAS-P/BAS-U/projektör m.m). 

En grundläggande utbildning räcker oftast gott och väl för att arbeta som BAS-P i mindre eller medelstora projekt (helt beroende på din tidigare erfarenhet av byggarbetsmiljöarbetet). Större eller mer komplexa projekt kräver större erfarenhet och ibland kan även byggherren ställa krav på att du ska vara certifierad (sällan förekommande).

Ett certifikat (personcertifiering) som BAS P kan endast fås genom att kontakta ackrediterade företag där det, förutom utbildning och avklarat kursprov, även ställs krav på:

 • allmän teknisk kunskap m.m.
 • erfarenhet av praktiskt arbete
 • lämplighet för uppgiften

Uppfyller du kraven på att ha arbetat tidigare som BAS-P (i stor utsträckning) samt följt med i uppdatering av lagar och regler och är intresserad av att få en certifiering som BAS P kan du istället kontakta:

KIWA - ackrediterad

RISE - Research Institute of Sweden

Beroende på projektets storlek så kan en BAS P behöva lägga allt från en dag i veckan till att vara en heltidstjänst.

Detta då rollen och den utbildning som krävs för att vara BAS P blir allt mer omfattande då det ofta kräver medverkan på samtliga projekt-, projekterings- och planeringsmöten. Uppföljning med projektörer och andra som bidrar med tekniska lösningar eller förutsättningar.

Själva arbetet med risker har också blivit mer omfattande att hantera (och sammanställa).

Ja, men det beror helt på projektets storlek.

Mindre projekt där man arbetar med ett fåtal teknikområden så kan exempelvis en arkitekt eller projektledare axla rollen som BAS P.

För större eller mer komplexa projekt så är det starkt rekommenderat att BAS P ska vara en enda resurs/person som kan fokusera på att samordna och leda andra i projektet.

Det finns ingenting som hindrar att samma person eller företag är en och samma person som arbetar under planering och projektering (BAS-P) som under utförande/byggnation (BAS-U).

Det är två helt skilda skeden och dessutom är arbetsuppgifterna och arbetssätten väldigt olika. 

Tänk dock på att:

 • det kan gå lång tid mellan projektering och utförande
 • det krävs större erfarenhet och kompetens för att klara av att arbeta som de båda rollerna
 • utbilda dig för båda rollerna

Du kan aldrig ha mer än en juridisk BAS-P, exempelvis ett företag, under en och samma tidpunkt i ett projekt.

Däremot så finns det ingenting som hindrar att man i det företaget (som är juridisk BAS-P) har flera handläggare - som arbetar med olika uppgifter eller områden.

I större och mer komplexa projekt över stora områden så kan det vara behövligt. Exempel på organisation:

Juridisk BAS-P (företag X)
Teknikansvarig för BAS P (1 resurs)
Handläggare för BAS P (flera resurser)
Granskande BAS P (1 resurs)

Viktigt vid sådana tillfällen är att se till att samtliga har en BAS P utbildning och att det finns tydliga gränsdragningar (exempelvis områden) samt en gemensam arbetsmetodik.

Kursledare

Intresseanmälan

Har ni behov av att gå en BAS P utbildning men vill veta mer?

Har ni fler som behöver gå den och vill ha en grupprabatt?

Använd formuläret för att lämna en intresseanmälan - Vi återkommer inom 24 timmar med ett svar. Eller anmäl er direkt för registrering längre ner.

Intresseanmälan Projektörsutbildning

Kursinformation

Ungefärlig tidsåtgång: 1 dag

Svårighetsgrad: Grundkurs

BAS P Utbildning, Grundkurs (online)

3,800.00 kr

Registrera dig på kursen och få tillgång till hela utbildningen. Vi behandlar din registrering så snart som möjligt.

Seminarium

Den här kursen har inga lektioner.

1. Starta utbildningen – Kursinformation

2. Introduktion till byggarbetsmiljöarbetet

3. Byggarbetsmiljö under planering och projektering

4. BAS P – Byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering

5. Riskarbetet under planering och projektering

6 Arbetsmiljöplanen (AMP) och arbetsmiljödokumentation

7. Överlämning och fortsatt BAS-arbete

8. Verktygslåda för Byggarbetsmiljösamordnare (BAS P)

9. Utbildningens avslut

4 Kommentarer

 1. Anna den 2020-11-23 kl 19:56

  Hej!

  Jag gick en liknande utbildning (runt 2014-2015) men då var det både bas-p och bas-u. Går det alltså att läsa en helt separat bas-p utbildning? Hur kommer det sig?

  Med vänliga hälsningar
  Anna, Sweco Management AB

  • Rikard Almgren den 2020-11-23 kl 20:00

   Hej Anna!
   Ja, det går alldeles utmärkt. På Arbetsmiljöverkets hemsida har de gjort en uppdelning av kursernas innehåll, du hittar den informationen här.

   Vi rekommenderar alla de som redan arbetar inom planering och projektering (och inte byter till utförandesidan inom överskådlig framtid) att läsa utbildning bas p. Eftersom det skiljer sig så pass mycket med hur och vad man arbetar med i de olika skedena så är du mycket mer förberedd på arbetet som bas p – än om du skulle lära dig lite av båda.

 2. Robert Jansson den 2020-11-23 kl 19:57

  En fundering….
  Använder ni den ”gröna boken” med lagar och regler eller finns det annat studiematerial som man kan använda sig av. Typ förbereda sig med?

  /Robert

  • Rikard Almgren den 2020-12-07 kl 15:45

   Hej Robert!

   Nej, i vår BAS P utbildning så är är allt upplagt online och vi länkar vidare till exempelvis lagar och föreskrifter som också ligger publicerade online. Exempelvis till Arbetsmiljöverket där senaste version av en lag eller föreskrift alltid finns. Den gröna boken har helt utgått eftersom det hela tiden uppdateras med nya regler och ny teknik gör det möjligt (och enklare) att dela med sig av information. För alla som går kurs med oss så får man också möjligheten att ta emot ett nyhetsbrev som vi skickar ut om det kommer nya mallar, dokument eller regler som ändras.

   Med vänlig hälsning,
   Rikard Almgren
   Kursledare BAS P Utbildning

Lämna en kommentar