BAS U Utbildning – Online

bas u utbildning byggarbetsmiljösamordnare under utförande

BAS U utbildning för dig som arbetar inom utförande (byggnation) med fokus på arbetssätt och metoder för en säker arbetsplats.

Om utbildningen

Kravet att ha en utbildning till byggarbetsmiljösamordnare under utförande (BAS U) gäller för en mängd olika projekt, från nybyggnation till service och underhåll av en byggnads tekniska system. Oavsett om du ska arbeta i rollen då och då - eller för ett större projekt - så ger den här kursen alla verktyg du behöver.

Utbildningen innehåller grundläggande information så väl som praktiska arbetssätt och i samband med utbildningen så får du även en verktygslåda med mallar, checklistor och exempeldokument.

Den här utbildningen är framtagen efter ett kvalitetssäkrat arbetssätt som kursledare och författare själva tillämpar i sina projekt. Alltså mindre snack om lagar och regler att hålla koll på och mycket mer fokus på vad du behöver göra (för att uppfylla regler och lagar)

Fokus på utbildningen är:

 1. BAS U - praktiskt arbete, metodik och vad man behöver för att leda och samordna andra i projektet (cirka 60% av kursinnehållet)
 2.  BAS P - ger dig förståelse för vad som händer i de första skedena av ett projekt och vad för material (och form) på material du tar över och behöver anpassa (cirka 20% av kursinnehållet)
 3. Grundkunskaper - ger dig bakomliggande förståelse för byggarbetsmiljöarbetet, lagar, regler och vilka som gör vad (cirka 20% av kursinnehållet)

Anpassad efter vad du jobbar med!

Unikt med den här BAS U utbildningen är att du kan göra övningar, få tips och råd eller läsa mer inom det område som du jobbar inom. Vi har skapat den möjligheten eftersom vi själva vet att det kan skilja sig rätt mycket på sättet man arbetar i och planerar ett projekt.

Du väljer själv inne i kursen mellan dessa teknikområden:

Bygg och fastighet

teknikområde bas-p bas-u arkitektur, bygg och fastighet, symbol

Mark och anläggning

teknikområde mark och anläggning

Installationsteknik

teknikområde installationsteknik, symbol

Frågor och svar om BAS U utbildningen:

BAS P är först och främst den som är anlitad av en byggherre (beställare) att sköta en del av det totala byggarbetsmiljöansvaret som de själva har. 

Rollen som BAS P kan man ha antingen under planeringsskedet (där man arbetar med systemhandlingar, idéhandlingar m.m) eller projekteringsskedet (där det tas fram detaljprojektering, bygghandlingar m.m). Det finns även exempel då man som BAS P arbetar i båda skeden.

Det huvudsakliga ansvar som BAS P har är att att leda och samordna alla andra i projektet kring byggarbetsmiljöfrågor. BAS P ska också vara en del av projektledningen (enligt AFS 2020:1).

Exempel på arbetsuppgifter är:

 • Stötta projektörer i deras riskidentifiering
 • Hjälpa byggherren i arbetsmiljöfrågor
 • Se till att projektledning eller produktionsplanerare hanterar övergripande frågor kring projektets arbetsområde i tid och rum
 • Sammanställa riskarbetet och även ta fram ett första utkast på en arbetsmiljöplan

Själva rollen och ansvaret att ha med en BAS P i ett projekt finns som krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och är därmed en lagstadgad funktion i ett byggnads- eller anläggningsprojekt.

Ett intyg för BAS U eller BAS P utbildning (grund) löper i princip aldrig ut, det är däremot rekommenderat av Arbetsmiljöverket att man uppdaterar sitt intyg vart 5:e år. 

I princip samtliga BAS P utbildningar som erbjuds av olika utbildningsföretag (när du söker på webben) är så kallade grundkurser eller uppdatering av BAS P-arbetet och ger dig inte en så kallad personcertifiering.

Du får istället ett intyg på att du har gått en utbildning inom byggarbetsmiljöområdet (BAS-P/BAS-U/projektör m.m). 

En grundläggande utbildning räcker oftast gott och väl för att arbeta som BAS-P i mindre eller medelstora projekt (helt beroende på din tidigare erfarenhet av byggarbetsmiljöarbetet). Större eller mer komplexa projekt kräver större erfarenhet och ibland kan även byggherren ställa krav på att du ska vara certifierad (sällan förekommande).

Ett certifikat (personcertifiering) som BAS P kan endast fås genom att kontakta ackrediterade företag där det, förutom utbildning och avklarat kursprov, även ställs krav på:

 • allmän teknisk kunskap m.m.
 • erfarenhet av praktiskt arbete
 • lämplighet för uppgiften

Uppfyller du kraven på att ha arbetat tidigare som BAS-P (i stor utsträckning) samt följt med i uppdatering av lagar och regler och är intresserad av att få en certifiering som BAS P kan du istället kontakta:

KIWA - ackrediterad

RISE - Research Institute of Sweden

Beroende på projektets storlek så kan en BAS P behöva lägga allt från en dag i veckan till att vara en heltidstjänst.

Detta då rollen och den utbildning som krävs för att vara BAS P blir allt mer omfattande då det ofta kräver medverkan på samtliga projekt-, projekterings- och planeringsmöten och uppföljning med projektörer och andra som bidrar med tekniska lösningar eller förutsättningar. Själva arbetet med risker har också blivit mer omfattande att hantera (och sammanställa).

Ja, men det beror helt på projektets storlek.

Mindre projekt där man arbetar med ett fåtal teknikområden så kan exempelvis en arkitekt eller projektledare axla rollen som BAS P.

För större eller mer komplexa projekt så är det starkt rekommenderat att BAS P ska vara en enda resurs/person som kan fokusera på att samordna och leda andra i projektet.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift 1999:3 - Byggnads och anläggningsarbete (AFS) så finns det övergripande regler som styr vad en byggarbetsmiljösamordnare (både P och U) ska göra, när den behövs och mer om vad som gäller.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift 2020:1 - Arbetsplatsens utformning (AFS) finns ytterligare regler som i detalj bestämmer arbetet under planering och projektering och som gäller för både BAS-P, byggherren och projektörer.

Det finns ingenting som hindrar att samma person eller företag är en och samma person som arbetar under planering och projektering (BAS-P) som under utförande/byggnation (BAS-U).

Det är två helt skilda skeden och dessutom är arbetsuppgifterna och arbetssätten väldigt olika. 

Tänk dock på att:

 • det kan gå lång tid mellan projektering och utförande
 • det krävs större erfarenhet och kompetens för att klara av att arbeta som de båda rollerna
 • utbilda dig för båda rollerna

 

youtube-video-thumbnail

Kursledare

Kursinformation

Ungefärlig tidsåtgång: 1 arbetsdag

Svårighetsgrad: Grundkurs

Seminarium

Den här kursen har inga lektioner.

1. Starta utbildningen – Kursinformation

2. Introduktion till byggarbetsmiljöarbetet

3. Byggarbetsmiljö under planering och projektering (sammanfattat)

4. BAS U – Byggarbetsmiljösamordnare under utförande

5. Riskarbete under Utförande

6. BAS U – Arbetsmetodik och verktyg

7. Verktygslåda för BAS-U

8. Utbildningens avslut

1 Kommentar

 1. Adam ackman den 2022-01-17 kl 16:07

  Hej Vi är 3 st som vill gå Bas P Bas U.
  Detta i Stockholm.
  Jag nås på 072-9409774 samt kontakt@soderorts-bygg.se

Lämna en kommentar