Utbildning AFS 2020:1 – Byggarbetsmiljö för projektörer och konstruktörer

utbildning afs 2020-1 projekteringsansvar - byggarbetsmiljö för projektörer

Utbildning AFS 2020:1 är en kurs för dig som arbetar som projektör eller konstruktör och har ett projekteringsansvar inom byggarbetsmiljöarbetet.

Den här kursen är för dig som tar fram tekniska lösningar/design under planering och projektering. Utbildningen uppfyller även arbetsmiljöverkets övriga och kommande krav (föreskrift under lagstiftning) för hur arbetsmiljö ska beaktas under planerings- eller projekteringsskedet.

Krav på utbildning AFS 2020:1 för projektörer (och konstruktörer) återfinns i själva AFS:en som publicerades under sommaren 2020 och gäller från och med 1:a januari 2021.

Utbildningen är framtagen av kursledare med lång erfarenhet i arbetet som byggarbetsmiljösamordnare och projekt- och projekteringsledare - inom en mängd olika teknikområden.


Utbildningskravet gäller för alla som aktivt bidrar till en teknisk design för en byggnad eller anläggning.


youtube-video-thumbnail

Rikard, Daniel och Johan hälsar välkomna till utbildning AFS 2020:1. I en del lektioner så kommer gruppen diskutera kring byggarbetsmiljö och du möter på dessa under kursens gång.

 

Utbildningens fokusområde:

 • 70%

  Projekteringsansvar

  Fokus på praktiska arbetssätt för att uppfylla ditt projekteringsansvar samt hur man projekterar för en god arbetsmiljö (cirka 70% av kursinnehållet).

 • 20%

  Grundkunskaper

  Ger dig bakomliggande förståelse för byggarbetsmiljöarbetet, lagar, regler och vilka som gör vad (cirka 20% av kursinnehållet)

 • 10%

  BAS-P

  Det gemensamma arbetet med byggarbetsmiljösamordnaren under planering och projektering samt övrigt stöd och samarbete med byggherre och andra roller (cirka 10% av kursinnehållet).

Utbildning AFS 2020:1 innehåller även en verktygslåda med mallar och exempeldokument att nyttja i ditt framtida arbete tillsammans med andra projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och byggherrar.

OBS! I utbildning AFS 2020:1 går vi inte igenom hela AFS:ens alla paragrafer och vad dessa innebär i detalj för olika tekniska lösningar.

Fokus ligger på arbetssätt och metoder för att uppfylla ditt projekteringsansvar och lära dig projektera för en god arbetsmiljö.

Detta i kombination med grundkunskaperna ger dig rätt förutsättningar att kunna använda dig av AFS:ens samtliga innehåll och andra AFS:ar i ditt framtida arbete.

Om utbildningen:

Kursen lämpar sig för:
Alla som arbetar med teknisk planering eller projektering för byggnadsverk och anläggningar där en person någon gång ska utföra ett arbete under bruksskedet.

Obligatorisk:
Ja, indirekt för att säkerställa de krav som ställs på byggherrar att anlita projektör med rätt utbildning, erfarenhet och kompetens

Lokalisering: 
Distans (online)

Kursledare: 
Rikard Almgren, Daniel Lindh, Johan Velander (tillgängliga för frågor om kursen)

Studiematerial: 
Video, text, bild, övningsfrågor

Tidsåtgång:
Cirka 2 timmar, beroende på läshastighet

Kursprov:
Ja, krav på minst 80% godkänt

Kursintyg: 
Ja, gäller i 5 år

Frågor och svar om utbildning AFS 2020:1 - Byggarbetsmiljö för projektörer

Det är många som undrar över den nya AFS:en och för att samla de frågor vi har stött på så kommer här en redogörelse som även knyter an till den här utbildningen. Söker du svar på någon fråga som inte finns nedan så är du välkommen att skriva den i kommentarsfältet (längst ner på sidan).

Sommaren 2020 så antogs den nya föreskriften för hur arbetsplatser ska utformas (AFS 2020:1) och hur processen för att nå dit ska kunna kvalitetssäkras ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Denna gäller från och med 2021-01-01.

I samband med denna AFS och ytterligare remissförslag på ändringar i kommande arbetsmiljöarbete under planering och projektering (proposition) så får projektörer/konstruktörer genom lagförändringarna:

 • ett skarpt uttalat ansvar för att arbeta fram arbetsmiljösäkra lösningar, användning av material, utformning m.m
 • ett lagföreskrivet arbetssätt och vad som ska dokumenteras genom processen
 • ett (indirekt) krav på projektörer att för sina beställare (byggherrar) kunna uppvisa att de besitter rätt utbildning, erfarenhet och kompetens så att byggherren i sin tur uppfyller kraven som denne har

Dels så har tidigare regelverk varit otydligt och svårnavigerat när det gäller mer exakt vilket ansvar och arbetssätt som gäller.

Dels så har det slarvats något med arbetsmiljöarbetet bland allt från byggherrar till entreprenörer och byggarbetsmiljösamordnare.

Vem ställer kraven?
Byggherrarna, det vill säga de som beställer för att låta uppföra en byggnad eller anläggning är de som har kraven på sig från gällande lagstiftning (som skapats av Arbetsmiljöverket) att tillse planering och projektering för en god arbetsmiljö.

Dessa krav ska tillgodoses genom att anlita resurser med rätt utbildning, kompetens och erfarenhet

När gäller kraven?
Arbetsmiljölagen och föreskrifterna kring bygg- och anläggningsarbete är gällande i en mängd olika projekt, några exempel:

 • Att bygga en villa, ett kontor/skola/arbetsplats, en fabrik eller en tunnel. 
 • Att renovera genom att måla om, byta vatten- och avloppsstammar eller elinstallationer. 
 • Att anlägga en park, schakta för ledningar och vägar eller bygga/underhålla vägar och järnvägsspår. 
 • Att montera kraftledningar eller master.

Dessa regler kring arbetsmiljöarbetet är gällande i alla skeden, från idé och systemskede till drifts- och bruksskedet.

Tänk även på att en arbetsplats (kopplat till AFS 2020:1) även gäller alla arbeten som kommer att ske i framtiden, oavsett frekvens. Det gäller därför även service, underhåll, reparationer på allt från byggnader, ledningsgator, vägar, parker m.m.

 1. Först och främst så behöver du vidimera den utbildning som krävs vilket du exempelvis får genom att ha genomgången utbildning i BAS-P/U eller motsvarande, vilket normalt görs av de som ska jobba som BAS-P/U eller är projekt-/projekteringsledare.
 2. Erfarenhet fås genom den tid du har arbetat inom ditt teknikområde för att kunna få en förståelse för hur tekniska lösningar och ditt arbete påverkar arbetsmiljön.
 3. Kompetens är en kombination av både utbildning och erfarenhet. Till kompetens kan även företagets eller projektgruppens organisation spela in - d v s hur man arbetar som grupp, vilket stöd som finns et c.

Genom kursen Utbildning AFS 2020:1 -Byggarbetsmiljö för projektörer och konstruktörer så får du det intyg du behöver för att främst vidimera utbildningskravet, men även verktygen för att höja kompetensen inom ditt teknikområde, din grupp eller de framtida projekt du kommer att arbeta i.

AFS:en tar främst upp hur en arbetsplats* ska utformas för att säkra upp arbetsmiljön under bruksskedet.

* arbetsplats avser i princip alla anläggningar, byggnader, fastigheter där det någon gång kommer att bedrivas arbete. Det kan vara allt från frekvent, intermittent eller sporadiskt arbete (skötsel, underhåll).

Den behandlar därför saker så som:

 • Tillgänglighet
 • Krav på ljus, ventilation m.m
 • Utformning av utrymmen, höjder, längder et c

 

Nytt och förtydligat ansvar och krav

AFS:en tar även upp och förtydligar begreppet Projekteringsansvar vilket reglerar ansvaret för byggherre, BAS-P och projektörer under planering och projektering.

De tydligaste förändringarna förutom de krav som ställs mot projektörerna (bland annat krav på en AFS 2020:1 utbildning) är det som påverkar BAS-P. Dessa krav är generellt:

 • Hur överlämning av arbetsmiljöinformation ska ske
 • Att BAS-P ska ingå i projektledning
 • Stöd och kontroll för vilka projektörer som gör vad (och att det sköts)
 •  

Ersätter gamla AFS:ar

Den nya AFS:en ersätter bland annat:

 • Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)

 • Arbete i stark värme (AFS 1997:2)

 • Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2)

 • Skyltar och signaler (AFS 2008:13)

Skillnaden mellan de olika AFS:arna är något som vi kort tar upp i den här kursen (samt hur man ska tolka övergångsregler).

Generellt så har innehållet från den äldre AFS:en skrivits om och det har tagits bort vissa delar. Det förekommer även tydligare värden på mått, antal och avstånd m.m som hämtats från annan lagstiftning (så som exempelvis Boverkets Byggregler).

Det viktigaste, och som är nytt:

 • De första 20 paragraferna som tar upp projekteringsansvar (projektera för en god arbetsmiljö) och byggherreansvaret m.m
 • Skyltar och signaler (hopsamlad från tidigare AFS:ar)

För den som vill så finns det en jämförelsetabell att läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida. Du hittar den här.

Den här kursen fokuserar främst på arbetssätt och ansvar för projektörer och konstruktörer - kopplat till AFS:en. Detta återges i de första 20 paragraferna.

Övriga bör- och skallkrav som behandlar utformningen i detalj är något som man senare använder i sitt arbete (tillsammans med andra AFS:ar). 

Du kan se vilka kapitel och lektioner som ingår i utbildning AFS 2020:1 genom att kika på den vänstra sidopanelen (om du sitter på en dator) eller bläddra längre ner (om du sitter på mobil).

OBS! Så länge du inte är registrerad på en kurs så kommer du enbart att kunna se de olika avsnitten och rubrikerna på en lektion.

Antagligen. Det beror helt på hur du har arbetat tidigare och hur väl man införlivar arbetsmiljöarbetet i sitt arbete med att ta fram tekniska lösningar, utrymmen et c. 

Med rätt grundkunskap, mallar och verktyg så kommer du öka din förståelse för arbetet och spara tid i ditt och andras arbete. Det bör bli lika naturligt som det är att anpassa sig efter andra regelverk, allt från BBR, TDOK, standarder, regelverk, andra lagar m.m som du annars vanligen använder i ditt dagliga arbete.

Ja, efter avklarad utbildning (100% samt godkänt kursprov) så skapas ett kursintyg automatiskt.

Intyget räcker i 5 år - om det inte ställs andra krav från exempelvis byggherrar (beställare).

Kursledare

INTRESSEANMÄLAN

Har ni behov av att lösa kraven för era projektörer genom att gå utbildning AFS 2020:1?

Är ni fler som behöver gå den och vill ha en grupprabatt?

Använd formuläret för att lämna en intresseanmälan - Vi återkommer inom 24 timmar.

Kostnad för Utbildning AFS 2020:1 är 975 SEK per person (exkl. moms).*

*Pris gäller utan ev. grupprabatter. En del anslutna företag har redan rabatter att tillgå. Kontakta oss för mer information.

Intresseanmälan Projektörsutbildning

Kursinformation

Uppskattad tid: 2-4 timmar

Svårighetsgrad: Grundkurs

Kategorier:

4 Kommentarer

 1. Joanna Bergström den 2020-12-02 kl 13:29

  Hej,
  Är den här kursen lärarledd? Eller finns det alternativ till att få lärarledd utbildning?

  • Rikard Almgren den 2020-12-02 kl 13:33

   Hej Joanna!

   Nej, utbildning AFS 2020:1 är inte lärarledd, däremot så svarar vi på frågor som man kan ställa direkt i kursen.
   Vi har för tillfället inget alternativ till att hålla lärarledd kurs med seminarium o dyl. Kostnaden för utbildningen är också satt därefter – med lärarledda alternativ för en utbildning AFS 2020:1 så skulle kostnaden bli mycket högre.

   Med vänliga hälsningar,
   Rikard Almgren

 2. Siw Lönner den 2020-12-07 kl 15:49

  Hej!

  Vad är skillnaderna mellan den här nya AFS:en och den gamla? Bara så att jag förstår och vet om det är något som man behöver läsa in sig på.

  • Rikard Almgren den 2020-12-07 kl 15:53

   Hej Siw!

   Generellt så har själva innehållet från den gamla AFS:en (2009:2) inte ändrats särskilt mycket. Det har tagits bort några saker och andra har komprimerats. Det viktigaste tillägget återfinns i de första 20 paragraferna som bestämmer byggherrens ansvar och projekteringsansvar. Tack för en bra fråga, jag har lagt till den under våra frågor och svar om utbildningen där du kan läsa mer om det jag skrivit här!

   Med vänlig hälsning,
   Rikard Almgren
   Kursledare Utbildning AFS 2020:1

Lämna en kommentar