Hoppa till innehåll

Safety First Academy

Arbetsberedning

En arbetsberedning är ett viktigt verktyg för att under byggskedet behålla kontroll på tid, ekonomi och arbetsmiljö och kan kort summeras till:

Arbetsberedning är en aktivitet där den som ska utföra* ett arbetsmoment tillsammans med platsledningen** noggrant planerar för tid, resurser, material och allra främst vilka risker arbetsmoment innebär.

* Entreprenör(er) och deras personal
** Plats- eller produktionschef, arbetsledare och BAS-U

Därför så ingår arbetsberedning för BAS-U, produktionsledare, platschef eller lagbas/arbetsledare som en naturlig del av BAMS.

Med våra färdiga mallar för arbetsberedning så kan du:

 • Snabbt dokumentera förutsättningar, risker, förarbeten, kontroller och genomförandet.
 • Signera och skicka vidare till andra mottagare den sammanställda arbetsberedningen.
 • Få förslag till riskanalys, genomförande med mera genom vår databas med över 100 färdiga arbetsinstruktioner. Du kan enkelt ta bort eller lägga till olika aktiviteter, material och resurser.
 • Ta fram eller söka efter tidigare arbetsberedningar. Alla arbetsberedningar sparas och du kan välja att dela dessa med andra som använder BAMS eller bara inom din organisation eller företag.

Arbetsinstruktioner

I alla arbetsberedningar ingår intuitivt uppbyggda arbetsinstruktioner med färdiga förslagstexter.

Du kan välja om du vill forcera signering av utfört arbete i arbetsinstruktionerna av exempelvis en arbetsledare. Du kan också lägga till egna instruktioner eller ändra texterna, helt som du själv önskar.

Riskbedömning, sannolikhet och konsekvens

Våra mallar för arbetsberedning kommer med färdiga förslag på sannolikhet och konsekvens för en risk och du får ut de samlade riskerna i en rapport.

Det ger underlag för att kunna lägga nödvändig tid på att motverka dessa risker.

Information är bästa botemedlet!

Vid varje arbetsberedning som du skapar så kan du även skicka ut information om riskerna till de som ska utföra arbetet per SMS.

Frågor och svar kring arbetsberedning

Normalt så upprättar man en arbetsberedning för de moment som uppfyller följande kriterier:

 • Styrande för projektet
 • Omfattande i storlek
 • Tekniskt komplicerade
 • Oprövad teknisk lösning
 • Ekonomiskt betydelsefull
 • Resurskrävande (manskap, utrustning, maskiner)
 • Riskfyllda ur ett arbetsmiljöperspektiv
 • Samordningskrävande

Det är således ofta som en arbetsberedning krävs. I större projekt så är det inte ovanligt att man delar upp ett moment i flera arbetsberedningar.

De mallar över arbetsberedningar som finns i BAMS är uppbyggda efter att enkelt kunna lägga till eller ta bort information.

Du kan exempelvis ladda upp en färdig arbetsinstruktion där du får riskanalyser och förslag på genomförande. Du kan även använda mallen som ett uppföljnings- och planeringsverktyg genom att sätta en ansvarig person och datum. 

Exempel: Det behövs beställas utsättning av pålar. Ansvarig person tillsätts för att beställa detta inom ett visst datum. Den personen får i sin tur en påminnelse när den loggar in på BAMS och även via e-post.

Skrolla till toppen