Av byggherren identifierade risker

De risker som byggherren har möjlighet att identifiera (eller vet om) kan i vissa fall vara avgörande för att få till ett bra arbetsmiljöarbete.

Här går vi igenom vad som gäller byggherrens ansvar att informera om och aktivt identifiera risker med det de tänkt låta bygga, riva eller ändra.

Risker från pågående verksamhet (fast driftställe)

Något av den viktigaste informationen en byggherre kan ge under arbetet med byggarbetsmiljö är de risker som är förknippade med den pågående verksamheten. Dessa kan variera stort, helt beroende på vad som försigår inuti en byggnad eller på en fastighet. Några exempel är:

  • Hantering av produkter, kemikalier et c
  • Placering av viktig media, elförsörjning m.m
  • Vilka personer som arbetar eller uppehåller sig vart och när

Idé- och planeringsrisker

Idé- eller planeringsstadiet är ett skede av ett projekt som ofta missas att begrunda arbetsmiljöriskerna med det man har tänkt göra. Exempel på missar som hade kunnat leda till annan bedömning av kostnader och en bättre arbetsmiljö är bland annat:

  • Markens beskaffenhet (mark- och grundundersökningar) är ej utförd
  • Kännedom om vilka material som finns i en byggnad är ej undersökt
  • Ytor för arbetsområdet är ej beaktade vid planering
  • En vision om en byggnads utseende kan vara arkitektoniskt lockande men rent bedräglig ur ett arbetsmiljöperspektiv i de flesta andra skeden (utförande/förvaltning)

Ett tillkommande problem med ovanstående är i de fall en BAS-P inte har utsätts tidigt under planeringsfasen (det heter ju faktiskt byggarbetsmiljösamordnare under PLANERING och projektering). I det fallet så kan riskerna öka ytterligare genom att inte jobba med att identifiera, utvärdera och eventuellt ändra det som främst riskerar att påverka arbetsmiljön ju längre in i ett projekt man kommer.