Byggarbetsmiljö för bruksskede och rivning

Här går vi igenom hur det byggarbetsmiljöarbete som görs under planering och projektering samt utförande påverkar bruksskede och rivning. 

Byggarbetsmiljö under bruksskede

Allt material, design och lösningar påverkar i slutändan hur en fastighet eller anläggning går att arbeta i när det gäller service, underhåll och reparationer. Det vi gör innan och under byggnation påverkar därför de som ska bruka byggnaden och deras arbetsmiljö.

Som ett exempel så sätts designen ofta redan under planering och projektering men det kan under byggnation tillkomma nya lösningar och det är framför allt då man vet vad för material och maskiner som ingår i en byggnad samt hur man bäst tar hand om det.

Vi pratar därför om vilka byggarbetsmiljörisker som finns när en byggnad ska brukas (i egentlig mening när den ska driftas/underhållas/repareras). Dessa risker ska så fort de identifieras föras vidare till att slutdokumenteras.