Arbetsmiljöplan - Mallar och exempel på format

En mall för en arbetsmiljöplan kan ha många olika uttryck. Allt från arbetsmiljöplaner som inte alls, eller knappt, uppnår kraven - till de som är helt enkelt för svåra att navigera och överblicka att de i slutändan inte fyller sitt syfte med att informera om hur man bedriver en säker arbetsplats.

Detta trots att kraven på innehållet i en arbetsmiljöplan är tämligen enkla att uppnå.

Här går vi igenom olika exempel och mallar på arbetsmiljöplaner samt listar svagheter och styrkor med dessa.