Samordningsansvar (byggarbetsmiljö)

Samordningsansvar inom byggarbetsmiljö är grunden i allt byggarbetsmiljöarbete och sträcker sig från start till slut i ett bygg- och anläggningsprojekt.

Här går vi igenom hur samordningsansvaret mellan olika skyddsansvariga kan se ut.

Samordningsansvar

För en del roller inom byggarbetsmiljöarbetet så är samordningsansvaret mer eller mindre självklart. I andra delar, särskilt vid överlämning mellan olika skeden, så finns det brister i hur detta sköts. 

Exempel på tillfällen då, enligt erfarenhet, samordningen och därmed samordningsansvaret riskerar att brista: