Slutdokumentation inom byggarbetsmiljö

Med slutdokumentation avses den samlade arbetsmiljödokumentation som är av vikt för bruksskedet (verksamheten) samt vid rivning.

Vad slutdokumentation inom byggarbetsmiljö rent praktiskt innebär är det många som kämpar med - Här nystar vi ut lite av det man kan möta på.

Samlad arbetsmiljödokumentation (som slutdokumentation) innebär rent praktiskt att man:

Då det avser en helt ny fastighet eller anläggning skapar ett fullständigt underlag i form av en arbetsmiljöplan för drift- och underhåll (samt rivning)

Då det avser projekt i en befintlig anläggning/fastighet tillhandahåller ex. en risklista som byggherren kan lägga till deras befintliga arbetsmiljöplan för anläggningen/fastigheten.