Skyddsrond

En skyddsrond syftar till att främst hantera två saker inom byggarbetsmiljöarbetet genom att vara:

  1. En uppföljning av att man hanterar projektets risker genom olika skyddsåtgärder
  2. En möjlighet att identifiera nya risker

Skyddsronden är därför en av de viktigaste aktiviteterna som stärker arbetet med att minimera eller helt ta bort risker från en byggarbetsplats under pågående byggnation.

Skyddsrond inom bygg- och anläggning

En skyddsrond inom bygg- och anläggningsprojekt skiljer sig något från de skyddsronder som sker inom en fast verksamhet (butik, kontor, industri et c). 

Istället för att göra en riskbedömning som leder till en handlingsplan så är tiden mellan upptäckts risk till åtgärd mycket kortare. 

Hur ofta ska man göra en skyddsrond?

Hur ofta man ska göra en skyddsrond beror helt på verksamhetens karaktär. Nedan finns en lista över olika verksamheter med en rekommenderad frekvens för skyddsronder.

  • Kontorslokaler och butiker - minst 1 gång per år
  • Lätt industri och tillverkning - minst 1 gång per månad
  • Tung industri, processanläggningar et c - 2 gånger per månad
  • Bygg- och anläggningsprojekt, gruvor, högriskarbeten et c - 1 gång i veckan.

 

Tänk på att inom ett bygg- och anläggningsprojekt så kan arbetsplatserna flytta på sig, arbeten kan ske på olika ställen vid olika tider et c. Ett bra sätt är därför att dela upp skyddsronder i de delar som för tillfället är berörda. Koncentrera på där det faktiskt sker arbeten än att sikta på att få med hela området (som i vissa projekt kan vara rätt så stort).