ARBETSMILJÖPLANEN DEL A:

Skydds- och ordningsregler

Skydds- och ordningsregler är ett obligatoriskt innehåll i en arbetsmiljöplan (reglerat i AFS 1999:3) där man syftar till att beskriva vilka regler som gäller, dels för att hålla god ordning och dels beskriva vilka skyddsåtgärder som ska finnas på arbetsplatsen (både tekniska och organisatoriska). 

  • Ordningsregler ska vara enkla att överblicka och lättförståeliga, gärna sammanställda i en punktlista.
  • Skyddsregler bör ha ett samband med vilka risker man har i projektet. Att ha med generell information om ett skydd eller åtgärd är enbart förvirrande för den som läser arbetsmiljöplanen.
  • Skriv ut och anslå (vid utförandet) gärna skydds- och ordningsregler på ett separat blad. Det ökar chanserna att de som rör sig och arbetar på en arbetsplats upptäcker, läser och tar till sig vilka regler som gäller.