GRUNDLÄGGANDE

VARFÖR BYGGARBETSMILJÖ?

Enligt svensk arbetsmiljölagstiftning ska alla företag och arbetsgivare jobba med att exempelvis kontrollera och förhindra att det sker olyckor och tillbud på en arbetsplats. Speciellt för bygg- och anläggningsbranschen är att här samlas det under ett specifikt namn: BYGGARBETSMILJÖ.


"Byggarbetsmiljö är ett begrepp framtaget just på grund av att bygg- och anläggningsarbete är överrepresenterade när det gäller olyckor och långtidssjukdom."


 
Några av anledningarna till denna överrepresentation är bland annat:
 
 • Mycket tillfälliga arbeten
 • Stora komplicerade byggen
 • Långvarig och monoton belastning
 • Okunskap och bristfälliga metoder eller avsaknad av hjälpmedel
 • Tidspress
 • Nya material och oprövade lösningar
Resultatet av en olycka eller långtidssjukdom slår ofta hårt mot både arbetsgivare, samhället och inte minst den, och dennes närstående, som blir drabbad av en skada eller olycka. En olycka eller sjukdom leder till oro bland arbetargrupper, ekonomiska förluster, resursslöseri och kan i värst fall förstöra någons framtid.

STATISTIK ÖVER SKADOR OCH SJUKDOMAR

 • FÖRLORAD KONTROLL AV HANDVERKTYG

  0%
 • KROPPSRÖRELSE ELLER STÄLLNING MED FYSISK ÖVERBELASTNING

  0%
 • FALLOLYCKOR

  0%

DIN ROLL I ATT FÖRHINDRA OCH FÖREBYGGA SOM PROJEKTÖR

Ansvaret för att förhindra arbetsmiljörisker som leder till tillbud, olyckor och sjukdomar ligger främst hos arbetsgivare och beställare (byggherrar). Ansvaret regleras genom lagar och föreskrifter och därmed har även myndigheterna ett ansvar. Under kursen kommer vi att hänvisa till och titta närmare på dessa lagar och föreskrifter.

FÖRHINDRA UNDER PROJEKTERING

Om man tittar på listan över anledningar till olyckor och sjukdom så ser man ganska snabbt att det redan från start handlar om utformning eller val av utformning. Någon har påverkat att det blir en risk genom att planera, projektera eller bestämma över vad som ska byggas.
 

Exempel på när en projektörs arbete påverkar riskerna i byggarbetsmiljön:

En VVS-projektör har exempelvis ett ansvar att se till att det finns tillräckliga utrymmen för montage och installation, samtidigt så ska denne se till att exempelvis andra installationer eller byggnadsdelar har samma möjligheter. Trånga utrymmen kan leda till allt från belastningsskador till kläm- och skärskador.
 
En konstruktör har ett ansvar att exempelvis se till att det går att montera fallskydd på en hög höjd, att det går att lasta och hantera formar eller färdiga element med mera. Ej dimensionerade byggnadsdelar kan leda till en mängd olika skador och direkt dödliga olyckor.
 
En arkitekt har ett ansvar att både välja material, mått och dimensioner som är byggbara så väl som att se till att exempelvis materialval och ytor kan underhållas under bruksskedet utan större risker för hälsan. Att inte hålla koll på materialval eller placering av olika byggnadsdelar kan leda till en mängd olika besvär, sjukdomar och olyckor.