Hoppa till innehåll

Safety First Academy

Överlämning eller överlåtelse av samordningsansvar

Överlämning eller överlåtelse av samordningsansvar inom byggarbetsmiljöarbetet innebär att det sker ett byte av juridisk person som tagit på sig rollen som skyddsansvarig (antingen BAS-P eller BAS-U). 

Här går vi igenom vad det innebär, hur du kan gå tillväga och ger dig en färdig mall att använda vid överlämningen.

Den vanligaste formen av överlämning är då projektet går från planering och projektering till utförande, där BAS-P överlämnar till BAS-U. Det kan dock finnas andra kombinationer, exempelvis då: 

  • Projektet går från en förstudie/planerande fas till en projekterande och tidigare BAS-P överlämnar till annan BAS-P

     

  • En entreprenör (som har rollen som BAS-U) är drivande i ett skede och i nästa skede så är en annan entreprenör mer drivande/ledande - och rollen som BAS-U överlämnas till en ny BAS-U.

Viktigt att tänka på vid överlåtelse/överlämning av samordningsansvar

Oavsett vem som lämnar över till vem så finns det vid överlämningen några punkter att beakta för att säkra att överlämningen blir så bra som möjligt:

  1. Uppdatera Arbetsmiljöplanen med de nya juridiska personerna samt handläggare
  2. Ha ett överlämningsmöte där arbetsgång och viktiga risker eller lösningar lyfts fram
  3. Dokumentera överlämnandet genom underskrift från båda parter

I våra blanketter och checklista för överlåtelse av samordningsansvar finns förslag på mötesagenda, du hittar blanketterna här:

Överlämning från BAS-P till BAS-U, blankett och checklista

Överlämning från BAS-P till BAS-P, blankett och checklista

Överlämning från BAS-U till BAS-U, blankett och checklista

Byte av handläggare eller resursperson

Vid ett eventuellt byte av handläggande BAS-P eller BAS-U (personen som utför arbetet) så är det en god idé att även här göra en ordentlig överlämning. Behovet av att dokumentera överlämningen är inte lika stora men det kan vara bra att använda checklistan för överlämning.

Skrolla till toppen