Byggarbetsmiljösamordnare vid utförande (BAS-U)

En byggarbetsmiljösamordnare vid utförande (BAS-U) är den av de skyddsansvariga (förutom byggherre och BAS-P) och är den resurs som ska leda och samordna byggarbetsmiljöarbetet under byggnation. Det är en viktig roll där man har mycket att säga till om, men där det även ställs höga krav på vad man faktiskt ska åstadkomma.

Här går vi igenom vad arbetet som utsedd BAS-U innebär, både rent juridiskt men även praktiskt.

En byggarbetsmiljösamordnare vid utförande (BAS-U) är den av byggherren som är utsedd att leda och samordna arbetsmiljöarbetet under själva byggnationen. Rollen som man iklär sig är i många fall omfattande med stort ansvar för att planera, införliva (se till att det utförs) och kontrollera olika skyddsåtgärder för de som kommer arbeta, besöka eller på annat sätt blir påverkade av de arbeten som görs.

En BAS-U bör till största delen arbeta proaktivt på samma sätt om en BAS-P och planera tidigt för hur arbetsplatsen ska organisera sig, kommunicera och vilka tekniska skydd som kan krävas. Detta gör det betydligt enklare att förhålla sig till information som i slutändan skapar arbetsplatsens skydds- och ordningsregler (det är sällan en bra idé att komma med nya regler och bestämmelser i sista minuten).

BAS-U - det praktiska ansvaret

En BAS-U ska:

  • Uppdatera de risker som hela tiden tillkommer i form av nya arbeten, nya entreprenörer m.m
  • Uppdatera arbetsmiljöplanens olika delar ex. nya regler på grund av en ny risk
  • Anslå den information som finns i arbetsmiljöplanen på arbetsplatsen 

BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare under utförande) ansvarar främst för att samordna  arbetsmiljöarbetet. Det innebär inte, som många tror, att BAS-U är ytterst ansvarig om ett tillbud, en olycka eller sjukdom inträffar. Det egentliga ansvaret för att följa regler och samverka för en bra arbetsmiljö ligger på samtliga inblandade i projektet. Allt från byggherren, entreprenörer (arbetsgivare) ned till den enskilde yrkesarbetaren.

Att samordna arbetsmiljöarbetet under utförande är dock ofta en betydande roll där planering, kommunikation och erfarenhet (veta vad man kan och ska göra) betyder mycket.

En BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare under utförande) behöver inte, som många tror, vara ständigt närvarande och övervaka minsta lilla aktivitet. Däremot så behöver man ha en lista med handläggande eller företrädande kontaktpersoner som kan nås under de tider som arbete bedrivs. 

Det går även att delegera ut arbetsuppgifter åt andra som är på plats, ex. kan en entreprenör få ansvaret att hålla vissa möten, uppdatera APD-plan, kontrollera kemikalieskåp med mera. Tänk på att delegera skriftligen eller att ha ansvarsfördelningen uppdelad/bestämd redan innan arbetsplatsen etableras.

Normalfallet är många gånger att den som är utsedd BAS-U är tillgänglig (förslagsvis per telefon). I slutändan är dock varje projekt unikt och behovet av att en BAS-U måste vara närvarande kan variera stort.

 

Som BAS-U har man ytterst mycket att säga till om, däremot är möjligheten att ta ekonomiska beslut är helt beroende på hur ens roll är upphandlad.

Det kommer då och då tillfällen när en skyddsåtgärd eller teknisk lösning för arbetsmiljön innebär en ökad kostnad för projektet. Detta kan ha sin grund i att kravet finns i lag eller regler (ofta AFS:arna) och har inte kunnat identifieras tidigare (eller så har det missats). F

Vem som ska bekosta en extra skyddsåtgärd (ex. en större/högre ställning) beror i sin tur helt på hur projektet är upphandlat.

Säger den som ska bekosta skyddsåtgärden nej, på grund av den tillkommande kostnaden för att uppnå ett lagstadgat krav, så är det viktigt att som BAS-U dokumentera avsteget.